123

تصفیه کننده دود

توضیح کوتاه:

دستگاه تصفیه کننده دود صنعتی نوعی تجهیزات تصفیه است که در ماشینکاری برای مقابله با آلودگی هوا استفاده می شود، تجهیزات در اندازه کوچک هستند، راندمان جمع آوری تا 95٪ یا بیشتر است.سیستم فیلتراسیون از چهار سطح تصفیه استفاده می کند و لایه به لایه فیلتر می کند تا اطمینان حاصل شود که بخارات مضر به طور کامل تصفیه می شوند.