123

لنز نوری

توضیح کوتاه:

آینه فوکوس میدان مسطح که به عنوان آینه میدانی و آینه فوکوس f-تتا نیز شناخته می شود، یک سیستم لنز حرفه ای است که هدف آن ایجاد یک نقطه متمرکز یکنواخت در کل صفحه علامت گذاری با پرتو لیزر است.یکی از مهمترین لوازم جانبی دستگاه مارک لیزر است.