123

اسکنر

توضیح کوتاه:

گالوانومتر به سادگی یک گالوانومتر اسکن است که در صنعت لیزر استفاده می شود.نام حرفه ای آن سیستم گالوانومتر اسکن با سرعت بالا است.
پایداری عملیات خوب، دقت موقعیت یابی بالا، سرعت علامت گذاری سریع، توانایی ضد تداخل قوی و شاخص های عملکرد جامع به سطح فنی همان نوع محصولات در داخل و خارج از کشور می رسد.گالوانومتر اسکن را می توان با یک بازتابنده 10 میلی متری فاکولا بارگذاری کرد و حداکثر قطر کاسه تابشی 10 میلی متر است.این در اسکن نوری، علامت گذاری لیزری، حفاری، پردازش میکرو، و صنعت پزشکی استفاده می شود.سیستم اسکن نوری دارای ویژگی های سرعت بالا، رانش کم، دقت موقعیت یابی بالا و عملکرد قابل اعتماد و پایدار است.