123

کارت کنترل

توضیح کوتاه:

کارت کنترل علامت گذاری لیزری برای ماشین علامت گذاری لیزری شامل یک پردازشگر سیگنال دیجیتال برای پردازش بلادرنگ داده های علامت گذاری است.ماژول FPGA متصل به پردازنده سیگنال دیجیتال مسئول تحقق مدار منطقی و کنترل لیزر دستگاه مارک لیزر است.یک ماژول گسترش حافظه که به پردازنده سیگنال دیجیتال متصل می شود و فضای ذخیره سازی پردازنده سیگنال دیجیتال را افزایش می دهد.